• CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA
    • CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA

      Electric Equipment and Automation System Joint Stock Company

    Hotline: 0988 99 44 99 | Tổng đài CSKH: 0914 56 19 88

    Sản phẩm bán chạy

    HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

  • Sales Engineer - MENNEKES

    0974 914 092 (Mr. Hiếu)

    hieu.vuminh@elas.com.vn

  • Kinh doanh 01

    091 456 1988 (Ms. Phương Anh)

    sales01@elas.com.vn

  • Kinh doanh 2

    0988 998 650 (Mr. Học)

    hoc.tranvan@elas.com.vn

  • Giải pháp

    0983 248 421 (Mr. Trường)

    truong.caovan@elas.com.vn

  • Kinh doanh 3

    0982 358 866 (Mr. Tuấn)

    tuan.trantrung@elas.com.vn

  • Kỹ thuật

    090 405 7825 (Mr. Quyên)

    quyen.nguyenquang@elas.com.vn

    TOP